Báo Hải Dương

Xuất bản từ năm 1961


Website: https://baohaiduong.vn

Email: baohaiduong@gmail.com

Tòa soạn: Số 10 Đức Minh, phường Thanh Bình, TP Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3897.370 - 3897.993 - 3897.955


TTXVN